Guider

Lunchguiden

Evenemang

Allmänna villkor

Vi kommunicerar gärna med dig i sociala medier. Det innebär att vi på Cityguiden besvarar frågor och bemöter kritik där den uppstår. För oss är det oerhört viktigt att lyssna och ta till oss av det som sägs om oss och våra produkter samtidigt som vi besvarar frågor och försöker lösa problem som rör oss och våra tjänster.

På Cityguiden uppmuntrar vi även våra anställda att prata om oss i sociala medier, förutsatt att man följer den policy som gäller:

DO'S

  • Sociala medier är relationsskapande – vi uppmuntrar därför synpunkter och kommentarer.
  • Tonen är positiv och öppen.
  • Vi besvarar frågor, korrigerar faktafel och hjälper kunder med en lösning.
  • Vi är ärliga med vad vi heter och var vi jobbar.

DONT'S

  • Vi släpper inte ut konfidentiell information och medverkar inte i spekulationer.
  • Vi talar inte illa om konkurrenter.
  • I vår tonalitet undviker vi ironi och sarkasm.
  • Vi är ärliga med vad vi heter och var vi jobbar.

Vi vill vara tydliga med hur vi bemöter dig i sociala medier. Har du synpunkter på ovan policy, hör gärna av dig till Cityguidens presstalesperson Mikael Gustafsson.